Вътрешен дизайн на сгради и помещения, в които пребиваваме! Какво е интериорен дизайн?
Вътрешен дизайн на сгради и помещения, в които пребиваваме!

Какво е интериорен дизайн?

Интериорът (на френски: intérieur - вътрешен) е вътрешното пространство на сградите и помещенията в тях. Интериорът се състои от три основни елемента:

  • строителна основа - под, стени и таван
  • предметни елементи - мебелировка, технологично оборудване (за производствените помещения)
  • функционални процеси, оформящи пространството и емоционално-психологическата атмосфера в помещението (озвучаване, анимации, фонтани и др.)

Цитираме Wikipedia за "Интериор"

За да си отговорим на въпроса Какво е интериорен дизайн, то най-лесно е да се замислим по въпросите - Как да изглежда моя дом, офис, къща ...? Как да конструираме и подредим мебелите в тях, съобразно нашите представи за красив и уютен дом и място за работа, в съответствие със съвременните изисквания за удобство и ергономичност? Как да изглеждат местата, които пребиваваме, според изискванията на фън шуй? ... Все в този ред на мисли!

Вътрешният дизайн, или вътрешното оформление, или вътрешно обзавеждане, е наука за архитектурното и художествено оформление на вътрешното пространство на сградите и помещенията в тях, което осигурява на човека най-благоприятна среда за работа и почивка.

Вътрешен дизайн е синтез от практически и художествени идеи и решения, които целят да подобрят условията за обитаване на човека в сградите в цялостно завършена естетическа форма.

Какво е Интериорен архитект?

Пространствен дизайнер, човек, квалифициран чрез образование, опит и признати умения, който:

  • идентифицира, проучва и творчески решава проблемите, свързани с функцията и качеството на интериорната среда
  • извършва услуги, отнасящи се до интериорните пространства и включващи програмиране, проектен анализ, пространствено планиране, естетика и контрол върху работата на обекта, използвайки специализираните си познания по конструкция на интериора, строителни системи и компоненти, строителни разпоредби, оборудване, материали и обзавеждане
  • подготвя чертежи и документи, отнасящи се до проекта на интериорното пространство, за да подобри качеството на живот и защити здравето, безопасността и благополучието на обществото